Khò 1 tia Che Guevara kèm đục

200.000 

Khò 1 tia Che Guevara kèm đục hộp đẹp, có bao nhung, loại 1 tia có cả đục kèm theo. Bơm gas lại dễ dàng

Hết hàng