Hộp sơn mài bộ sản phẩm gạt tàn, dao cắt, đục

860.000 

Hộp sơn mài bộ sản phẩm gạt tàn, dao cắt, đục. Hộp gỗ sơn mài, gạt tàn, dao, đục bằng thép không rỉ

Hết hàng