Khò Honest 2 tia có đục

250.000 

Khò 2 tia Honest bơm gas được, có đục, có hộp đẹp làm quà tặng