Đồng hồ đo ẩm và nhiệt độ điện tử

100.000 

Đồng hồ đo ẩm và nhiệt độ điện tử
Đường kính 22mm

Sử dụng: 2 pin AG

Độ lệch 1-2 độ (%)